Często występuje jednocześnie bezsok żołądkowy, w tych przypadkach podajemy kwas solny

Często występuje jednocześnie bezsok żołądkowy, w tych przypadkach podajemy kwas solny.
LECZENIE DIETETYCZNE W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA Choroby układu krążenia stanowią dziś jedno z najważniejszych zagadnień w medycynie ze względu na ich szerokie rozpowszechnienie i poważny wpływ na zdrowie oraz na zdolność do pracy.
Mimo niewątpliwie znacznych postępów na odcinku etiologii, jak i leczenia chorób układu krążenia, do dziś dnia postęp ten nie jest całkowicie zadowalający.
Leczenie dietetyczne powinno mieć szerokie zastosowanie w walce z chorobami układu krążenia.
Nawet najlepiej dostosowane i przeprowadzone leczenie farmakologiczne może zawieść, jeżeli nie będzie poparte odpowiednim leczeniem dietetycznym.
W tym kryje się nieraz sekret uzyskiwania dobrych wyników za pomocą środków, które poprzednio zawodziły.
Odżywianie nie może być szablonowe i jednakowe dla wszystkich chorych, podobnie jak nie można szablonowo stosować naparstnicy.
W wyrównanych wadach serca, w przebiegu stwardnienia naczyń, w nadciśnieniu tętniczym, w przewlekłym zwłóknieniu mięśnia sercowego.
W okresie wyrównania odpowiednia dieta przy oszczędnym trybie życia stanowi podstawę leczenia.
Stosowanie diety daje wyraźniejsze wyniki w nadciśnieniu i w chorobach mięśnia sercowego, mniej wyraźne – w wadach zastawkowych.
Lepsze wyniki w tym przypadku daje leczenie wypoczynkowe i stosowanie środków nasercowych, jednak i przy takiej kuracji konieczne jest leczenie dietetyczne.
Praca układu krążenia zależy od natężenia procesów przemiany materii, od stopnia spalań tkankowych, od podaży kalorycznej.
Wiemy też, że praca i stan przewodu pokarmowego wywierają znaczny wpływ na układ krążenia.
Wszyscy klinicyści wiedzą, że chorzy z niewydolnością układu krążenia po spożyciu obfitszego posiłku skarżą się na bicie serca, duszność i dolegliwości dławicowe.
Bodźce płynące z przewodu pokarmowego na drodze odruchowej wywierają w tym przypadku niekorzystny wpływ na układ krążenia.
Spostrzeżono, że stan krążenia poprawiał się u wielu otyłych chorych, którzy z konieczności znaleźli się na skąpej, ubogiej kalorycznie diecie.
Ograniczenie wagi ciała zmniejsza pracę serca, zmniejsza się poziom przemiany materii i zapotrzebowania na tlen, a wskutek tego obniża się też i praca serca.
Serce osoby otyłej obłożone- jest zwałami tłuszczu, który mechanicznie utrudnia pracę, ponadto tłuszcz wnika pasmami pomiędzy włókna mięśnia sercowego i rozsuwa je.
Przy otyłości występuje dysproporcja pomiędzy masą mięśnia sercowego i masą ciała.
Nagromadzenie tłuszczu w jamie brzusznej powoduje uniesienie ku górze przepony, a wskutek tego dochodzi do utrudnienia oddechu i czynności serca
[podobne: , , ]
[hasła pokrewne: pojemnik na odpady medyczne, powiekszanie ust szklanka, u ginekologa badanie ]