Dieta jest bogata w węglowodany

Dieta jest bogata w węglowodany, wskutek czego młodociani chorzy rzadziej cierpią na hipoglikemię i kwasicę, mniejsza jest hipercholesterolemia i lepsze działanie insuliny.
Inny schemat zaleca podawanie kalorii wedle wieku i wagi, np.
100 kal.
na kg wagi do 5 lat, 75 kal.
na kg wagi do 10 lat i 50 kal.
na kg wagi do 15 lat.
Około 60 % kalorii powinno przypadać na węglowodany, około 25 % na tłuszcze i około 15 % na białka.
Górnicki od roku 1939 stosuje typ diety wysokowęglowodanowej (200-300 g węglow.
dz.
) przy 15 % białka w pożywieniu oraz w diecie tuczącej 400 g węglowodanów przy 20 % białka.
Wszystkie dzieci cierpiące na cukrzycę powinny otrzymywać insulinę, a dokładna jej ilość musi być ustalona po określeniu diety i bilansu węglowodanowego.
Nie należy ograniczać się jedynie do stosowania insuliny zwykłej.
Podobnie jak i w leczeniu cukrzycy dorosłych, należy podawać łagodniej i dłużej działające insuliny: protaminowo-cynkową i globinową.
Hipoglikemia zdarza się u dzieci częściej niż u dorosłych i jest zwykle wynikiem błędów w stosowaniu diety, niekiedy przyczyną usposabiającą może być zmiana rodzaju wstrzykiwanej insuliny.
Feix i Urbanek podkreślają, że w okresie dojrzewania cukrzyca jest często, oporna na działanie insuliny, co zależy pewnie od chwiejności hormonalnej i intensywnej działalności przedniego płata przysadki i nadnerczy.
Autorzy czescy podawali w tym okresie chłopcom chorym na cukrzycę po 25 mg testosteronu dziennie (łącznie 375-650 mg).
Pod wpływem tego leczenia zwiększała się waga, tolerancja na węglowodany, w niektórych przypadkach można było obniżyć dawkę insuliny.
Wpływ leczniczy zależy również od zahamowania przedniego płata przysadki przez testosteron.
Groźnym powikłaniem jest śpiączka, która występuje u dzieci nawet częściej niż u dorosłych, gdyż dzieci mają mniejsze zapasy glikogenu, częściej popełnia się u nich błędy w odżywianiu i opuszcza wstrzykiwania insuliny.
Dzieci są też mniej oporne na zakażenia.
Leczenie śpiączki cukrzycowej musi być oparte na tych samych zasadach, co leczenie u dorosłych.
Cukrzyca u dzieci sprowadza szereg powikłań – wiedzie do opóźnienia wzrostu, zwłaszcza, jeśli choroba rozpoczyna się przed 5 rokiem życia.
Leczniczo należy podawać w tych przypadkach większe niż zwykle dawki insuliny oraz hormon wzrostowy.
Jeśli Ieczenie zaburzeń wzrostu rozpoczyna się po 15 roku żyda, to wyniki leczenia są niezadowalające.
Nierzadko dochodzi do rozwoju przedwczesnej miażdżycy naczyń.
Czynnikiem usposabiającym jest hipercholesterolemia.
Najczęściej dotknięte wstają tętnice oczu, nerek, podudzi, naczynia wieńcowe
[przypisy: , , ]
[więcej w: pojemnik na odpady medyczne, powiekszanie ust szklanka, u ginekologa badanie ]