DIETA W CHORÓBACH GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH

Brak białek powoduje zatrzymanie wzrostu, podobnie jak w niedomodze przedniego płata przysadki.
Krymski z Moskiewskiego Instytutu Odżywiania w doświadczeniach na szczurach stwierdził, że jeśli białko stanowi tylko 3,5 % wartości kalorycznej pożywienia, to dochodzi do głębokich zmian w gruczołach wydzielania wewnętrznego.
W przedniej części przysadki nie tworzą się kompleksy komórek kwasochłonnych, znika koloid przysadkowy.
W jądrach zostaje zahamowana spermatogeneza, gruczoł krokowy przestaje wytwarzać wydzielinę, a kanaliki zwężają się.
Koioid tarczycy ulega rozrzedzeniu, pęcherzyki leżące w środku miąższu stają się puste – w korze nadnerczy zostaje zahamowane różnicowanie się na poszczególne warstwy.
Niedomoga nadnerczy daje klinicznie obraz podobny jak odwodnienie.
Jak podkreśla Miranda, wiele przypadków przypominających klinicznie zespół Babińskiego-Frohlicha, jest jednakże pochodzenia zewnętrznego i może być leczonych dietą bez uciekania się do przetworów hormonalnych.
W czasie badań nad doświadczalnymi awitaminozami stwierdzono wielokrotnie zmiany w gruczołach wydzielania wewnętrznego.
Rozmaite spostrzeżenia kliniczne pouczają nas, że braki w odżywianiu mogą spowodować zaburzenia w czynności gruczołów dokrewnych.
Wiele z tych zaburzeń ulega poprawie pod wpływem odpowiednio dostosowanego leczenia dietetycznego.
1.
TARCZYCA A.
Wole proste.
Wole proste jest to powiększenie tarczycy bez zaburzeń w jej czynności wewnątrzwydzielniczej.
Wole proste występuje w postaci sporadycznej i endemicznej – powstanie wola przypisujemy głównie niedoborowi jodu absolutnemu lub względnemu.
W wolu sporadycznym nie stwierdza się zwykle wyraźnego niedoboru jodu (kobiety są dotknięte częściej niż mężczyźni) wole rozwija się tu często w związku z okresem dojrzewania, ciąży, karmienia, przekwitania, czasem po chorobach zakaźnych.
Przypuszczalny, że w pewnych okolicznościach zapotrzebowanie na hormon tarczycy staje się większe i tarczyca nie może nadążyć z wytwarzaniem tyroksyny.
Istnieje też teoria, że w wolu sporadycznym tarczyca nie jest zdolna zużytkować jodu dostarczonego w pożywieniu.
Jakkolwiek jod odgrywa ważną rolę w patologii tarczycy, to jednak nieostrożnie byłoby twierdzić, że brak jego jest wyłącznie przyczyną powstawania wola.
Istnieją spostrzeżenia (McCarrison), że wole może występować w okolicach, gdzie w glebie mamy dużą zawartość jodu.
Na rozwój wola ma pewnie wpływ szereg czynników, wśród których niewłaściwe odżywianie gra ważną rolę usposabiającą.
Oprócz jodu ważne znaczenie ma też niedobór witamin, nie jest też wyłączony wpływ pewnych pokarmów
[więcej w: , , ]
[podobne: pojemnik na odpady medyczne, powiekszanie ust szklanka, u ginekologa badanie ]