DIETA W CHOROBIE NADCIŚNIENIOWEJ

Chorzy, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego, po pierwszym okresie leczenia muszą jeszcze zachowywać spokój fizyczny i psychiczny przez długie miesiące.
W tym okresie wskazane są dni przeznaczone na odpoczynek w łóżku.
Postępowanie takie wzmaga siły zapasowe mięśnia sercowego.
Umiarkowane podawanie kawy (1 filiżanka, rano) i herbaty w późniejszych okresach jest dozwolone, podobnie w większości przypadków można zezwolić na niewielkie ilości alkoholu (rozszerzanie naczyń obwodowych).
Konieczne jest przestrzeganie odpowiedniej ilości snu (około 8 godzin), w razie bezsenności należy podać środki nasenne.
DIETA W CHOROBIE NADCIŚNIENIOWEJ Nadciśnienie nie jest chorobą, a objawem rozmaitych schorzeń nerek, układu sercowo-naczyniowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego, zatruć (strychnina, ołów), chorób zakaźnych (tężec) itp.
Od tych objawowych stanów nadciśnieniowych należy ostro odgraniczyć chorobę nadciśnieniową, odrębną jednostkę nozologiczną, w patogenezie, której przewodnią rolę gra naruszenie wyższej nerwowej działalności wskutek działania szkodliwych bodźców, po przez I i II układ sygnalizacyjny.
W tych razach dochodzi do zaburzeń współpracy korowo-podkorowej i zmian w czynności ośrodków wegetatywnych w podwzgórzu i rdzeniu przedłużonym.
Zaburzenia mają początkowo charakter, czynnościowy, choroba nadciśnieniowa jest, więc w początku nerwicą w pawłowowskim znaczeniu tego słowa, a dopiero wtórnie zostają wciągnięte w grę mechanizmy nerkowy i humoralny.
Z biegiem czasu dochodzi do nieodwracalnych zmian w naczyniach krwionośnych i narządach wewnętrznych.
We wczesnym okresie nadciśnienia samorodnego, przed wystąpieniem wtórnych zmian w ścianach tętnic większe ograniczenia w diecie nie są konieczne.
Później, kiedy zmiany naczyniowe atakują tętnice serca, mózgu i nerek, wskazana jest dieta oszczędzająca.
Znaczniejsze ograniczenie białka przy braku wzrostu ciał azotowych w krwi nie jest potrzebne, a stosowane przez długi czas powoduje obniżenie poziomu białek w osoczu, sprzyja powstawaniu obrzęków i niedokrwistości.
Sól kuchenną ograniczamy przy dużych wahaniach ciśnienia w nadciśnieniu (w tak zwanych przełomach), kiedy nerki wydzielają niesprawnie chlorki, lub gdy istnieją obrzęki.
Bezkrytyczne ograniczenie płynów chorym z nadciśnieniem samorodnym nie znajduje uzasadnienia w fizjologii i fizjopatologii.
Podanie płynów nie zwiększa pracy serca w sposób wydatniejszy (nawet w moczówce prostej nie spotykamy przerostu serca), a w nadciśnieniu samorodnym wysokość ciśnienia zależy nie od objętości krwi, a nawet nie od pracy serca, ale od stanu naczyń tętniczych przedwłosowatych
[podobne: , , ]
[patrz też: nfzbydgoszcz, neurolog dziecięcy radom, przychodnia mswia warszawa ]