DIETA W STWARDNIENIU NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

Sól kuchenną ograniczano.
DIETA W STWARDNIENIU NACZYŃ KRWIONOŚNYCH W stwardnieniu tętnic dochodzi do zmian zapalnych i zwyradniających, głównie w obrębie błony wewnętrznej.
Etiologia i patogeneza tych niezwykle rozpowszechnionych zmian nie jest całkowicie wyjaśniona.
Już od dawna wiązano rozwój stwardnienia tętnic z zaburzeniami gospodarki tłuszczowej, zwłaszcza, kiedy Windaus (1910) stwierdził, że głównym składnikiem ognisk miażdżycowych jest cholesterol.
Za udziałem cholesterolu w rozwoju miażdżycy przemawiają spostrzeżenia kliniczne, mówiące o wysokiej częstości wczesnym rozwoju i ciężkim przebiegu miażdżycy u osób cierpiących na cukrzycę, nerczycę lipoidową i niedoczynność tarczycy.
W stanach tych, jak wiadomo, występuje wysoki poziom cholesterolu we krwi.
Istnieją jednak przypadki miażdżycy z normalnym poziomem tego składnika we krwi.
W ostatnich latach większe znaczenie dla rozwoju miażdżycy zaczęto przypisywać- stanowi fizyko-chemicznemu ciał tłuszczowych (Moreton, Necheles, Gofman).
Ciała tłuszczowe występują w surowicy krwi w połączeniu z białkami (lipoproteiny).
Związki te mają różną masę cząsteczkową, którą określa się w jednostkach Svedberga.
Lipoproteiny o masie 10-100 jednostek Svedberga są odkładane w ogniskach zmian miażdżycowych, mają, więc one istotne znaczenie w rozwoju miażdżycy.
Przyczyna tych zmian w składzie drobinowym lipoprotein tkwi zapewne w ośrodkowym układzie nerwowym oraz związanych z nim gruczołach dokrewnych (przysadka, tarczyca, nadnercza).
Odkładanie cholesterolu zarówno pierwotne, jak i wtórne jest sprawą niepożądaną.
Stwierdzono też, że pewne diety (np.
ryżowo-owocowe) obniżają poziom krążących w surowicy lipoprotein, z którymi Gofman wiąże powstawanie miażdżycy.
Diety te są ubogie w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, ograniczenie samego cholesterolu nie wystarcza.
Morrison uważa, że diety z niską zawartością tłuszczów i cholesterolu zmniejszają śmiertelność ludzi ze schorzeniami naczyń wieńcowych.
Wpływ ten zależy zapewne jednak od obniżenia wagi ciała, a nie od zmniejszenia poziomu cholesterolu we krwi.
Jest rzeczą wątpliwą, czy diety z niską zawartością tłuszczów wpływają leczniczo na rozwiniętą już miażdżycę.
Prędzej dieta nisko tłuszczowa może mieć pewne znaczenie zapobiegawcze.
Najpierw dochodzi prawdopodobnie do uszkodzenia naczyń, a dopiero potem niejako biernie, następczo odkłada się cholesterol.
Ważną rolę w leczeniu stwardnienia naczyń krwionośnych odgrywa uregulowanie trybu życia, unikanie zmęczenia fizycznego i umysłowego.
Należy zmniejszyć ilość pokarmów zawierających dużo cholesterolu, związków purynowych, ograniczyć spożycie tłuszczów, białka oraz soli kuchennej
[hasła pokrewne: , , ]
[hasła pokrewne: restauracja bracka, powiekszanie ust wroclaw, ośrodek terapii uzależnień nfz ]