Gruźlica występuje częściej u cierpiących na cukrzycę

Gruźlica występuje częściej u cierpiących na cukrzycę.
Początkowe objawy mogą być ukryte i nierzucające się w oczy.
Dlatego trzeba bardzo uważać, aby wykryć początki tego powikłania.
Przyśpieszenie tętna, stany podgorączkowe, spadek wagi przyspieszenie opadania krwinek, pogorszenie się tolerancji węglowodanowej i konieczność zwiększenia podaży insuliny powinny nasuwać myśl o konieczności kontroli stanu płuc chorego na cukrzycę.
Należy pamiętać, że w początkowych okresach prątków gruźlicy w plwocinie bardzo często nie stwierdza się, że często zdarzają się przypadki o szybkim rozwoju, z powstawaniem jam.
Istnieje przypuszczenie, że kwasica sprzyja rozwojowi gruźlicy.
Smithburn stwierdził, że zjadliwość prątków wzrasta ze stopniem zakwaszenia pożywki.
Niektórzy autorzy byli zdania, że insulina pogarsza przebieg gruźlicy (zaostrzenie procesu swoistego, skłonność do krwotoków).
Są to jednak poglądy nieuzasadnione.
Noorden, Labbe, Węgierko i inni podkreślają, że insulina działa korzystnie w gruźlicy płuc, że tylko dzięki użyciu insuliny i racjonalnej diecie u wielu chorych można stosować odmę, a nawet dokonywać poważnych zabiegów chirurgicznych (torakoplastyka).
Chorzy na cukrzycę i gruźlicę płuc powinni otrzymywać dietę wysokokaloryczną 3000-4000 kal.
, w tym 350-450 g węglowodanów, 1,5 g białka na kg wagi należnej.
Foley i Andosca podawali chorym na cukrzycę i gruźlicę płuc dietę bogatokaloryczną i wyniki leczenia były dobre.
Zastosowanie racjonalnego leczenia dietetycznego w połączeniu z insuliną, streptomycyną i leczenia klimatycznego sprawiło, że rokowanie w przypadkach cukrzycy powikłanej gruźlicą płuc uległo wybitnej poprawie.
NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY I CUKRZYCA Łączne występowanie tych dwóch chorób jest niepomyślne.
Przypadki takie przed erą insuliny zawsze kończyły się śmiercią.
Tyroksyna powoduje upośledzenie odkładania glikogenu w wątrobie i jest antagonistą insuliny.
Doświadczenie kliniczne poucza, że zapotrzebowanie na insulinę u chorych z nadczynnością tarczycy i cukrzycą jest większe.
Dawkowanie insuliny w razie nadczynności tarczycy w cukrzycy musi być wyższe, także podaż węglowodanów musi być również wyższa.
Nadczynność tarczycy zwykle poprzedza wystąpienie cukrzycy (w około 80 % przypadków).
Należy pamiętać, że w nadczynności tarczycy może się zjawiać okresowo hiperglikemia.
Nadczynność może ujawnić cukrzycę, niedoczynność może ją maskować.
Chorych na cukrzycę i nadczynność tarczycy należy pilnie obserwować, gdyż nieraz w pozornie przeciętnie przebiegających przypadkach rozwija się podstępnie i szybko kwasica i śpiączka
[podobne: , , ]
[hasła pokrewne: restauracja bracka, powiekszanie ust wroclaw, ośrodek terapii uzależnień nfz ]