Herbata zawiera adeninę

Herbata zawiera adeninę, która w znacznej, mierze równoważy szkodliwy wpływ kofeiny na układ krążenia.
Często można też pozwolić na małe dawki alkoholowe w postaci czerwonego wina lub koniaku, zwłaszcza zaś w celu sprowadzenia snu, natomiast bezwzględnie należy odstawić w niewydolności krążenia nikotynę.
Zakaz ten dotyczy zwłaszcza przypadków dławicy piersiowej, choroby Biirgera, daleko posuniętego stwardnienia naczyń i nieżytu zastoinowego oskrzeli.
DIETA W ZA WALE MIĘŚNIA SERCOWEGO W pierwszym okresie po wystąpieniu zawału należy chorego karmić, mocz i stolec chory.
Oddaje na basen.
Przez pierwsze 8-10 dni dieta powinna być płynna, lekko strawna.
Podajemy soki owocowe, galaretki, mleko, kleiki z masłem, kompoty słodzone, sucharki, biszkopty.
Należy podawać niewielkie Ilości pokarmów na raz.
Błędy dietetyczne popełniane w tym okresie mszczą sit, nieraz bardzo boleśnie.
W drugim tygodniu choroby rozpoczynamy podawanie przetartych jarzyn, białego pieczywa, białego sera, jaj na miękko, masła, miodu, konfitur.
Dietę rozszerzamy w miarę poprawy stanu ogólnego.
Po Zawale mięśnia sercowego dieta powinna zawierać jedynie minimum niezbędne białka, pokarmy powinny być łatwo strawne, podawane często, w małych, na raz ilościach, aby nie powodować przepełnienia żołądka i nadmiernej fermentacji.
Wskutek rozdęcia żołądka i przemieszczenia przepony, a także odruchowo poprzez nerw błędny mogą wystąpić zaburzenia sercowe i zmniejszenie przepływu krwi przez lewą tętnicę wieńcową.
Po podaniu trudno strawnych pokarmów objętość wyrzutowa serca może wzrastać o 300 %.
Podwyższenie pracy serca po posiłku Osiąga swój szczyt w 60 minut, trwa około 3 godzin i powoli opada.
Przyjęcie płynów zwiększa objętość wyrzutową w mniejszym stopniu niż pokarmów stałych.
Z tych powodów u osób, które przebyły zawał mięśnia sercowego, konieczny jest odpoczynek po obiedzie jeszcze przez długie miesiące.
Master i jego współpracownicy leczyli z powodzeniem swoich chorych na zawał za pomocą diety niskokalorycznej (80 g węglowodanów, 50 g białka, 80 g tłuszczu).
Dieta ta była podawana przez okres 4-6 tygodni, przy czym liczbę kalorii stopniowo podwyższano do 1500, a w końcu do 2000 kalorii.
W przewlekłym niedożywianiu podstawowa przemiana materii obniża się, a wskutek tego zmniejsza się także i praca serca.
Przy stracie 6 % początkowej wagi spadek podstawowej przemiany materii waha się od 15-35 %.
Naturalnie, że postępowanie to należy zalecić chorym otyłym lub normalnie odżywionym, a przeciwwskazane jest dla chorych wyniszczonych.
U chorych wyniszczonych trzeba stopniowo dążyć do osiągnięcia wagi zbliżonej do wagi normalnej i do prawidłowego składu krwi, ponieważ przy ogólnym wycieńczeniu i niedokrwistości słabnie również i czynność serca
[patrz też: , , ]
[podobne: laryngolog poznań nfz, obrażenia po wypadku samochodowym, ułożenia rtg ]