Leczniczo działają wyciągi wątroby i duże dawki witaminy C

Leczniczo działają wyciągi wątroby i duże dawki witaminy C.
Środki te zmniejszają wydalanie porfiryn z moczem i stolcem.
Stwierdzono też pomyślny wpływ zespołu witaminy B, a zwłaszcza kwasu nikotynowego.
W ostrej porfirii podaje się dożylnie przetwory wapnia.
Prócz tego stosuje się leczenie objawowe.
Śmiertelność w porfirii I ostrej jest wysoka, H.
OTYŁOŚĆ Otyłość jest zagadnieniem, które od dawna jest dyskutowane w literaturze lekarskiej i nielekarskiej.
Roczniki medycyny pełne są opisów niezwykłych przypadków otyłości, gdzie nieraz waga przekraczała 100 kg.
Otyłość jest objawem, a nie chorobą sui generis i spowodowana jest nadmiernym nagromadzeniem się tłuszczu w ustroju.
Tłuszcz jest ważnym składnikiem naszego organizmu stanowiąc u mężczyzn koło 18 %, a u kobiet ponad 20 % wagi ciała.
Około 75 % tego składnika znajduje się pod postacią tkanki tłuszczowej, a reszta, jako tłuszcz komórkowy, związany z protoplazmą.
Przeciętnie dorosły człowiek ma około 8-10 kg tłuszczu, co przedstawia w przybliżeniu 80 000 kalorii.
Ilość tłuszczu w organizmie może być zwiększona lub zmniejszona.
Przez otyłość rozumiemy – według Leschkego – nadmierny rozwój tkanki tłuszczowej, który powoduje zmniejszenie wydolności ustroju.
Tarejew określa otyłość, „jako niepowstrzymaną skłonność do nadmiernej wagi ciała wskutek nagromadzenia się tłuszczu przy zwykłym trybie odżywiania i pracy.
Dla oceny rozwoju otyłości wprowadzono rozmaite formuły.
Jedna z nich mówi, że waga rzeczywista dzielona przez wagę należną powinna dawać współczynnik wynoszący 0,9-1,1.
Otłuszczenie ma miejsce wówczas, gdy stosunek ten osiąga lub przekracza 1,3, a wychudzenie – jeśli równa się 0,7 -lub mniej.
Wagę należną z grubsza można określić według wzoru Brocą, gdzie waga równa się wzrostowi w cm mniej 100.
Przy posługiwaniu się tym wzorem dopuszcza się wahania do 10 % w górę lub w dół, i tak np.
człowiek ważący 70 kg może ważyć 70 – 7 = 63 lub 77 kg nie będąc ani zbyt chudym, ani zbyt otyłym.
We wzorze tym nie zwraca się uwagi na wiek, płeć, budowę ciała, układ kostny, muskulaturę.
Według innego wzoru waga należna równa się szerokości pleców (mierzonej od jednego wyrostka barkowego do drugiego) X 1,11 (Demole i Fleisch).
Według Noordena na 1 cm długości ciała powinno przypadać nie mniej niż 430 i nie więcej niż 480 g wagi (cyt.
według Leschkego).
Nie łatwo jest ustalić wagę dzieci, mężczyzn i kobiet, można jednak przyjąć, że o otyłości będziemy mówić, skoro ciężar ciała przekracza wagę należną najmniej o 15 %.
Patogenezę otłuszczenia nie można uważać za całkowicie wyjaśnioną
[podobne: , , ]
[patrz też: restauracja bracka, powiekszanie ust wroclaw, ośrodek terapii uzależnień nfz ]