Polepsza się zużytkowanie cukru, zmniejsza się poziom kwasu mlekowego i pirogrenowego we krwi.

Autorzy radzieccy (Lumczer, Tatarinowa) stwierdzili, że podawanie witaminy B1 usprawnia przemianę węglowodanową w ustroju człowieka cierpiącego na niewydolność układu krążenia.
Polepsza się zużytkowanie cukru, zmniejsza się poziom kwasu mlekowego i pirogrenowego we krwi.
Podawanie 20-50 mg witaminy B1 dodatnio wpływa na Ieczenie niewydolności krążenia.
Osobnego omówienia Wymaga sprawa stosowania płynów i soli w niewydolności krążenia.
Już Corrigan w 1832 t.
zalecił ograniczanie płynów w niewydolności krążenia: do podobnych wniosków doszli Mackenzie, Stokes i Karel, nie znano w tym czasie roli soli kuchennej w powstawaniu obrzęków.
Dopiero Widal, Ambartl i Strauss podkreślili zasadnicze znaczenie NaCI w powstawaniu obrzęków nerkowych, a wkrótce potem Merklen udowodnił, że sól kuchenna gra również ważną rolę w powstawaniu obrzęków pochodzenia sercowego.
W r.
1922 Allen i Schenil podkreślili znaczenie ograniczenia soli kuchennej w leczeniu obrzęków u chorych na serce.
U chorych na serce i u chorych na nerki istnieje zmniejszona zdolność do wydalania soli kuchennej, Jak wykazały badania Merrila, Rossa i Leiterc, przepływ krwi przez nerki zmniejsza się do 30 % wartości normalnej, dochodzi do zmniejszenia się filtracji kłębuszkowej.
Już Widal i Lemierre spostrzegli, że zmniejszenie podaży soli kuchennej polepsza tolerancję chorych na płyny.
Prace Gamblea Van Slykea ustaliły związki, zachodzące pomiędzy jonem sodowym a powstawaniem obrzęków.
Odtąd stało się jasne, że dla zwalczenia obrzęków daleko większe znaczenie ma ograniczenie soli kuchennej, niż ograniczenie płynów, Mechanizm powstawania obrzęków w niewydolności krążenia jest sprawą złożoną i zależy od szeregu czynników (zatrzymanie sodu, wzrost ciśnienia hydrostatycznego, nierzadko niski poziom białek w surowicy krwi).
Z czynników tych najważniejszą rolę gra zatrzymanie jonów sodowych.
Jeżeli będziemy podawać dietę niskosodową, to podawanie znacznych nawet ilości płynów nie spowoduje powstawania czy też powiększania się obrzęków ani podwyższenia wagi ciała.
Jest rzeczą udowodnioną, że przy zbyt małej ilości płynów mocznik nie może zostać wydalony (50-55 g na litr), a stężenie chloru nie przekracza w moczu 2 %.
Pewna ilość płynów jest niezbędna, aby nerki pracowały i wydalały prawidłowo.
Wiadomo też z badań Petersa, że zwiększenie zawartości wody w moczu pobudza nerki do pracy.
Duże ograniczenie płynów zmniejsza dopływ ich do nerek, a tym samym sprzyja zatrzymaniu mocznika i soli w organizmie.
W tych przypadkach płyny pozakomórkowe stają się hipertoniczne i woda przechodzi z komórek do środowiska zewnątrzkomórkowego
[hasła pokrewne: , , ]
[patrz też: nfz bydgoszcz ekuz, ekuz bydgoszcz, poradnia endokrynologiczna dla dzieci ]