Środki te mogą być używane tylko w niewielkich ilościach

Środki te mogą być używane tylko w niewielkich ilościach.
Podobnie pietruszka i koper w większej ilości wpływają niekorzystnie na miąższ nerkowy.
Według zdania rozmaitych badaczy chodzi tu o chorobę hiperergiczno-alergiczną, podobną, co do patogenezy do choroby reumatycznej.
Zakażenie poprzedza wybuch zapalenia nerek.
Najważniejsze znaczenie mają paciorkowce, często spotykane w wywiadzie anginy, a jeszcze częściej przewlekłe zapalenie migdałków.
Ważną rolę odgrywa też płonica: schorzenia ucha środkowego, jam bocznych nosa, paciorkowcowe schorzenia skórne mogą również mieć związek przyczynowy z wybuchem choroby nerek.
Ważny też jest wpływ przeziębień, zimno działa prawdopodobnie przez odruch naczynioruchowy, następuje zmniejszenie odporności, co stwarza podatność na zakażenie.
Chory powinien leżeć aż do ustąpienia obrzęków, nadciśnienia i krwiomoczu.
Dalszym niezmiernie ważnym czynnikiem leczniczym jest dieta, ma ona za zadanie oszczędzenie układu krążenia, przeciwdziałanie obrzękom oraz wystąpieniu mocznicy prawdziwej lub kurczowej.
Dawniej przypuszczano, że ograniczenie soli kuchennej, białka i płynów oszczędza nerkę.
Pogląd ten jest tylko częściowo słuszny.
Ograniczenie płynów i soli wpływa leczniczo na obrzęki, niedomogę serca, nadciśnienie, zapobiega wystąpieniu obrzęku płuc i rzucawki.
Ograniczenie białka nie tyle oszczędza nerkę, co zapobiega nagromadzeniu się odpadków białkowych w tkankach.
Dostateczna ilość białka musi być jednak podana.
W ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek białka są użytkowane prawidłowo i można je podawać w umiarkowanej ilości, jeżeli nie ma zwiększenia reszty azotowej w krwi.
Nadmierna ilość wywiera wpływ szkodliwy.
Blatherwich i Medlar wywoływali u szczurów przewlekłe zapalenie nerek (szczurom tym usunięto poprzednio część miąższu nerkowego) za pomocą diety zawierającej ponad 75 % białka.
Jeśli istnieje obniżony poziom białka w osoczu, to należy podawać pokarmy białkowe (lepiej pochodzenia roślinnego).
Białko w tych razach idzie na budowę tkanek i nie może uszkadzać nerek.
Ograniczenie płynów i soli wpływa na obrzęki, niedomogę serca i nadciśnienie.
Wpływ soli na powstawanie obrzęków jest widoczny, chociaż sól odgrywa tu raczej rolę czynnika usposabiającego-niż wywołującego obrzęki.
Nadciśnienie i groźba wystąpienia mocznicy rzucawkowej zmuszają nas do ograniczenia ilości płynu.
Z tego krótkiego przeglądu widzimy, że w ostrym okresie rozlanego kłębuszkowego zapalenia nerek dieta powinna być bezsolna, mało białkowa i z ograniczoną ilością płynów.
Najlepszą metodą postępowania; która zdała egzamin życiowy, jest stosowanie diety głodowej Volharda
[przypisy: , , ]
[patrz też: nfz bydgoszcz ekuz, ekuz bydgoszcz, poradnia endokrynologiczna dla dzieci ]