Nowa opcja odwrócenia efektu antykoagulantu inhibitorów czynnika Xa: Andexanet Alfa (ANDEXXA)

width=300Zastosowanie doustnych antykoagulantów w stosunku do tradycyjnej warfaryny zwiększyło się w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 10 lat ze względu na zalety takie jak łatwość użycia, przewidywalna odpowiedź farmakokinetyczna i bezpieczeństwo. W 2015 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zaaprobowała idarucyzumab (Praxbind) do odwracania bezpośredniego inhibitora trombiny dabigatranu, ale do niedawna nie był dostępny żaden środek odwracający doustne inhibitory czynnika Xa (FXa). Andexanet alfa został zatwierdzony w maju 2018 r., Pod marką ANDEXXA, w celu odwrócenia 2 inhibitorów FXa, apiksabanu i rywaroksabanu, gdy występuje zagrażające życiu lub niekontrolowane krwawienie. To przyspieszone zatwierdzenie opierało się na zmianie aktywności anty-FXa w stosunku do wartości początkowej, która wskazała na odwrócenie efektu przeciwzakrzepowego. Każde rozszerzone wskazanie do stosowania w żywności i lekach będzie uzależnione od wyników wykazujących polepszoną hemostazę i skuteczność w odwracaniu innych inhibitorów FXa.

[patrz też: stomatolog ursynów, powiekszanie ust wroclaw, ośrodek terapii uzależnień nfz ]

Zaparcie może być spowodowane przez rozmaite czynniki mechaniczne

Zaparcie może być spowodowane przez rozmaite czynniki mechaniczne, toksyczne, wpływy hormonalne, nerwowe.
Duże guzy w miednicy małej, rak jelita grubego, zwężenie jelit wskutek owrzodzeń mogą być przyczyną uporczywego zaparcia.
Zatrucie jadem kiełbasianym poraża układ nerwowo-mięśniowy jelit i sprowadza uporczywe zaparcie, oporne na działanie diety i środków przeczyszczających.
Znane są zaparcia w niedoczynności tarczycy, w awitaminozie B1, w znacznej nadkwaśności, w kamicy żółciowej.
Zaparcie stolca bywa dość często spowodowane czynnikami odruchowymi.
Stany takie widujemy np.
w zaburzeniach pęcherzyka żółciowego, w kamicy nerkowej, w okresie zaostrzeń wrzodu żołądka i dwunastnicy.
Dopóki trwa sprawa czynna, dopóty utrzymuje się zaparcie.
Najczęstszą jednak niewątpliwie przyczyną opóźnionego opróżniania się jelit z mas kałowych jest tzw.
nawykowe zaparcie stolca, powstające na tle czynnościowym.
W okresie nawykowego zaparcia stolca możemy wyodrębnić 3 postacie: 1) postać hipokinetyczną; 2) kurczową (dyskinetyczną); 3) mieszaną (atoniczno-kurczową).
Zaparcie typu hipokinetycznego (atonicznego) cechuje się zmniejszeniem napięcia mięśniówki jelita grubego, osłabieniem perystaltyki i rzadkim występowaniem ruchów perystaltycznych.
Zaparcie typu kurczowego, spastycznego jest to czynnościowe cierpienie okrężnicy, charakteryzujące się kurczowym stanem mięśniówki.
Najczęściej stwierdza się jednakże postacie mieszane, atoniczne i kurczowe.
W wypadkach tych dochodzi do zaburzeń, w koordynacji pracy poszczególnych części okrężnicy.
W zaparciu typu atonicznego nawet prawidłowe bodźce nie powodują dostatecznie silnego ruchu robaczkowego, wskutek czego masy kałowe zalegają długo w jelicie grubym, tu zostają nadmiernie zagęszczone, stolce są oddawane rzadko, z trudem, w postaci dużych kawałów.
W zaparciu tego typu należy pobudzić ruch jelit stosując bodźce termiczne, chemiczne i mechaniczne.
Zimne napoje, zwłaszcza podane na czczo, pobudzają perystaltykę jelit, gdyż szybko opuszczają żołądek i nieogrzane przechodzą bezpośrednio do jelit.
Bardzo ważną rolę w pobudzaniu ruchu robaczkowego jelit grają wpływy mechaniczne – zasadniczą rolę gra tu objętość masy pokarmowej.
Objętość mas kałowych zależna jest natomiast od zawartości związków, które nie ulegają strawieniu (błonnik, hemiceluloza, ciała pektynowe).
Pożywienie obfitujące w pokarmy wsysające się w jelicie cienkim prawie bez reszty (cukier, ryż, drobne kasze, mięso) sprzyjają powstawaniu zaparcia.
Pewne składniki chemiczne zawarte w pokarmach, jak kwasy organiczne (kwas mlekowy i cytrynowy, kwasy tłuszczowe) sole mineralne, dwutlenek węgla przyśpieszają i zwiększaj ą ruchy robaczkowe, jelit
[hasła pokrewne: , , ]
[podobne: stomatolog ursynów, powiekszanie ust wroclaw, ośrodek terapii uzależnień nfz ]

Należy tu wymienić cholesterol

Należy tu wymienić cholesterol, ergosterol, hormony jądra i jajnika, strofantynę, niektóre ciała rakotwórcze.
Dużą rolę odgrywa w syntezie i rozkładzie hemoglobiny.
Przez odszczepienie białka i żelaza z hemoglobiny powstaje protoporfiryna, a ta po utlenieniu daje barwnik żółci bilirubinę.
Bilirubina przechodzi do jelit, tu ulega pod wpływem bakterii jelitowych redukcji i zostaje jako urobilinogen wessana do krwi.
Niewessana cześć bilirubiny przechodzi w barwnik stolca sterkobilinę.
Żółć odgrywa wielką rolę w trawieniu tłuszczów, ma działanie odkażające i pobudza ruch jelit.
Z wątroby odpływa żółć przez przewody wątrobowe do przewodu żółciowego wspólnego, którym uchodzi do dwunastnicy.
Od przewodu żółciowego wspólnego odchodzi przewód pęcherzykowy wiodący do pęcherzyka żółciowego, zbiornika żółci o pojemności około 50 ml.
Pęcherzyk kurczy się i opróżnia, skoro tłuszcze przechodzą do dwunastnicy.
Brak żółci wpływa niekorzystnie na trawienie i wchłanianie – sole kwasów żółciowych hamują gnicie, ułatwiają wchłanianie tłuszczów i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.
Stwierdzono, że ilość i skład żółci zależy w znacznej mierze od składu naszego pokarmu.
Przy pożywieniu węglowodanowym ilość żółci oraz soli kwasów żółciowych zmniejsza się, natomiast spożycie mięsa, a zwłaszcza tłuszczów takich jak oliwa czy żółtko jaj, zwiększa znacznie wypływ żółci.
Wątroba gra też ważną rolę w przemianie związków purynowych, które utlenia do kwasu moczowego.
W wątrobie ulega zobojętnieniu wiele związków toksycznych – związki fenolowe zostają związane z kwasem siarkowym i wydalone z moczem, jako nieszkodliwe fenolosiarczany, związki cyjanowe przeprowadza wątroba w nietrujące rodanki, Ważną rolę odgrywa też wątroba w przemianie witamin.
Witamina A magazynuje się głównie w wątrobie – wątroba dobrze odżywionego mężczyzny zawiera około 10 mg % witaminy A w postaci estrów, wątroba noworodka tylko 0,5-2,5 mg % .
Ta ograniczona zawartość witaminy A w wątrobie płodu zależy częściowo od małej przepuszczalności łożyska dla tej witaminy.
Wątroba przekształca prowitaminę A karoten w witaminę A za pomocą enzymu karotenazy zawartego w komórkach Kupfera.
Beta-karoten daje dwie cząsteczki witaminy A, podczas gdy inne prowitaminy dostarczają tylko jednej cząsteczki.
Przekształcanie się karotenów w witaminę A zostaje upośledzone lub nawet zupełnie zahamowane w ciężkich cierpieniach miąższu wątrobowego, w cukrzycy, w niedoczynności tarczycy.
W wątrobie gromadzi się również witamina D, dużo witaminy D odkłada się w wątrobie niektórych gatunków ryb, w wątrobie wieloryba, niedźwiedzia
[więcej w: , , ]
[więcej w: stomatolog ursynów, powiekszanie ust wroclaw, ośrodek terapii uzależnień nfz ]

Oprócz niedoboru białka dieta bogata w tłuszcz sprzyja rozwojowi marskości

Oprócz niedoboru białka dieta bogata w tłuszcz sprzyja rozwojowi marskości.
Z tych względów dieta chorych na marskość wątroby powinna obfitować w pełnowartościowe białko i węglowodany oraz witaminy i być uboga, w tłuszcze.
Białko wbrew dawnym poglądom jest konieczne.
Raudin, Miller, Whipple, Riss wykazali, że wysoka zawartość glikogenu w wątrobie przy diecie bogatej w tłuszcze a ubogiej w białko nie chroni wątroby przed działaniem czynników szkodliwych.
W marskości obniża się ilość białek w organizmie, obniża się poziom I białka w surowicy krwi, ulega zachwianiu stosunek albumin do globulin, zmniejsza się ciśnienie osmotyczne krwi, co sprzyja powstaniu obrzęków i puchliny brzusznej.
Niski poziom białek w surowicy krwi zależy od upośledzonego powstawania ciał białkowych w wątrobie; ograniczeń dietetycznych i utraty białek do płynów przesiękowych.
Białko odgrywa rolę ochronną dla komórek wątroby służy, jako materiał do ich odbudowy, bierze Udział w budowie kwasów żółciowych.
Jeśli hipoalbuminemia osiąga wysoki stopień, to spada również zawartość białka w wątrobie, a w jej komórkach pojawiają się zmiany wsteczne i czynność wątroby słabnie.
Ważna jest nie tylko ilość białek, ale także i ich jakość.
Należy pamiętać, że w marskości rozwija się nieraz niedokrwistość, częściowo zależy ona od utraty przez komórki wątroby zdolności do magazynowania czynnika powodującego dojrzewanie krwinek czerwonych.
W tych przypadkach podajemy 2 razy tygodniowo 2-4 ml wyciągu wątrobowego domięśniowo, ważne znaczenie ma też podawanie witamin.
Wiadomo, że wątroba jest składnicą dla witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K), a także gra ważną rolę w przemianie witamin B1, B2 i C.
W przebiegu marskości wątroby często dochodzi do braku witaminy A, często występują zaburzenia adaptacji, widzenia o zmroku (kurza ślepota).
Zaobserwowano też, że u chorych na marskość wątroby obniża się poziom karotenu w surowicy krwi, również i poziom witaminy C jest zwykle w tych przypadkach niski, nierzadko daje się wykazać brak witaminy B1 czy B2.
Patek i Post opisali w przebiegu marskości wątroby zmiany skórne o charakterze pelagry, zmiany zapalne nerwów, zanik brodawek języka.
Podawanie witaminy B1 wskazane jest w marskości wątroby i z powodu równoczesnego podawania diety wysokowęglowodanowej.
Dieta w przebiegu marskości wątroby zależy w znacznej mierze od okresu, w którym znajduje się chory, schematycznie rozróżniamy okres przedpuchlinowy i puchlinowy.
W okresie pierwszym należy unikać w pokarmach błonnika, który usposabia do wzdęć, tak znamiennych dla tego okresu choroby
[podobne: , , ]
[patrz też: stomatolog ursynów, powiekszanie ust wroclaw, ośrodek terapii uzależnień nfz ]

Stąd wypływa ważne znaczenie związków lipotropowych (metioniny, choliny, inozytolu)

Stąd wypływa ważne znaczenie związków lipotropowych (metioniny, choliny, inozytolu).
Wiemy też już od dawna, że obfita podaż węglowodanów jest czynnikiem ochronnym i leczniczym dla miąższu wątroby.
To lecznicze działanie białek i węglowodanów jest potęgowane przez równoczesne podawanie wyciągów wątroby i witamin, zwłaszcza witamin A, C oraz zespołu witaminy B.
Za pomocą nowoczesnych diet możemy obecnie leczyć z całkowitym powodzeniem choroby wątroby, które do niedawna były nieuleczalne.
Lekarz powinien nieustannie śledzić za postępami w tej dziedzinie, aby podołać leczeniu rozmaitych postaci chorób wątroby.
Należy w końcu podkreślić, że w odżywianiu chorych na wątrobę ogromną rolę gra odpowiednie przyrządzenie i obróbka kulinarna potraw.
Odpowiednie przygotowanie pokarmów musi ułatwiać przyswojenie pokarmów, uczynić je smacznymi i zachować wszystkie niezbędne dla ustroju składniki (białka, witaminy, sole mineralne).
W okresach zaostrzeń Marszak poleca dietę przeciwzapalną z ograniczeniem bodźców chemicznych i mechanicznych dla przewodu pokarmowego.
Okresowo włącza się dni głodowe.
Następnie autor ten zaleca stosowanie diety zawierającej łatwo przyswajalne węglowodany z ograniczeniem tłuszczów do 30 go, następnie ilość tłuszczów podwyższa się do 49-50 g.
Raz na 7-10 dni stosuje się dzień rozładowujący – cukrowy, ryżowo-kompotowy, owocowy.
LECZENIE DIETETYCZNE W CHOROBACH TRZUSTKI.
PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TRZUSTKI W przewlekłym zapaleniu trzustki-sok tego gruczołu ma ograniczoną zdolność trawienną, a stolce zawierają części niestrawionego tłuszczu, białek i węglowodanów – są miękkie, obfite.
Badanie mikroskopowe wykrywa niestrawione tłuszcze, skrobię, włókna mięsne.
W niedomodze trzustkowej obok nadmiernej utraty ze stolcem tłuszczów występuje również -znaczne upośledzenie przyswajania ciał azotowych, których -utrata może dojść do 80 % pobieranego białka.
Azotorrhoea przekraczająca 3-4 g azotu w stolcu na dobę przy podawaniu diety próbnej Schmidta przemawia za niewydolnością trzustki.
W ten sposób można odróżnić niedomogę trzustki od innych spraw przebiegających ze stolcami tłuszczowymi.
W rozpoznaniu schorzeń trzustki pomocne może być śniadanie Grotta, 30 g owsianki ugotowanej z 20 g masła, 40 g sucharków, 2 szklanki mleka.
Bada się mocz na zawartość diastazy w dwie godziny po śniadaniu.
Cyfry ponad 100 jed.
przemawiają za schorzeniem trzustki.
W przewlekłym zapaleniu trzustki należy przede wszystkim ograniczyć podawanie tłuszczów, wyłącza- się smalec, słoninę, boczek, śmietanę, a w cięższych przypadkach także i masło
[hasła pokrewne: , , ]
[więcej w: stomatolog ursynów, powiekszanie ust wroclaw, ośrodek terapii uzależnień nfz ]