TŁUSZCZOWA WĄTROBA Wątroba człowieka w warunkach fizjologicznych zawiera 3-8 % lipoidów

TŁUSZCZOWA WĄTROBA Wątroba człowieka w warunkach fizjologicznych zawiera 3-8 % lipoidów, w pewnych warunkach ilość ta może wzrosnąć nawet do 40-50 %.
Umiarkowany wzrost zawartości tłuszczu nie jest groźny dla wątroby, jednakże znaczne jego nagromadzenie może spowodować uszkodzenie, a według niektórych badaczy nawet marskość wątroby.
Stłuszczenie wątroby może wystąpić wskutek działania rozmaitych czynników: 1.
Wskutek długotrwałego podawania diety bogatej w tłuszcze; 2.
Pod wpływem głodzenia; 3.
Wskutek podawania ketogennej frakcji przedniego płata przysadki, wskutek zatrucia czterochlorkiem węgla, fosforem, arsenem, alkoholem, w czasie niektórych ostrych zakażeń bakteryjnych; 4.
Wskutek braku choliny i przy diecie ubogiej w białko.
W obrazie wątroby tłuszczowej możemy wyodrębnić 2 typy tego schorzenia: 1) naciekowy (infiltratio adiposa hepatis); 2) zwyradniający (steatosis degenerativa hepatis).
W postaci pierwszej tłuszcz pochodzący z innych okolic organizmu zostaje za pośrednictwem krwi odłożony w wątrobie.
W postaci drugiej chodzi o pierwotne zwyrodnienie tłuszczowe uszkodzonych komórek wątroby.
Postać zwyrodnienia występuje po zatruciu fosforem, arsenem, alkoholem, chloroformem, w przebiegu żółtego ostrego zaniku wątroby.
Typ naciekowy spotykamy zwykle w otyłości, w przebiegu niedokrwistości, wyniszczenia i niektórych schorzeń zakaźnych, jak np.
dur brzuszny.
Do usuwania ciał tłuszczowych z wątroby potrzebne są ciała lipotropowe.
Wielu autorów uważa, że aby tłuszcze mogły opuścić wątrobę, muszą przybrać postać fosfolipidów.
Przy nacieczeniu tłuszczowym wątroby gromadzą się w niej tłuszcze obojętne, tłuszcz ten ma niską liczbę jodową.
Dieta bogata w tłuszcze a uboga w białko powoduje w wątrobie wzrost zawartości tłuszczu o niskiej liczbie jodowej.
Normalna przemiana tłuszczów wątroby wymaga nie tylko w diecie choliny, metioniny, tłuszczów obojętnych i białek, ale także obfitej podaży węglowodanów i ich normalnego zużytkowania; Jakże często widzimy, że tłuszczowe zwyrodnienie wątroby kojarzy się ze zmniejszoną zawartością glikogenu w wątrobie.
Przyczyną stłuszczenia wątroby w cukrzycy nie jest brak ciał lipotropowych w diecie, ale nienormalna przemiana węglowodanów.
Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, najlepszym sposobem leczenia zwyradniających zmian miąższu wątrobowego jest podawanie diety bogatej w węglowodany i białko.
ŻÓŁTACZKA MECHANICZNA Leczenie żółtaczki mechanicznej jest zagadnieniem chirurgicznym.
Ważne jest jednakże odpowiednie przygotowanie chorego do operacji.
Podajemy wówczas dietę bogatą w węglowodany i białko (500 g węglowodanów, 100 g białka), a ubogą w tłuszcze (50 g)
[przypisy: , , ]
[hasła pokrewne: pojemnik na odpady medyczne, powiekszanie ust szklanka, u ginekologa badanie ]