Trawienie białka jest już bardziej upośledzone, a najbardziej zaś trawienie tłuszczów

Trawienie białka jest już bardziej upośledzone, a najbardziej zaś trawienie tłuszczów.
Łaknienie u chorych na serce jest przeważnie upośledzone i to w znacznym nieraz stopniu, potrawy, więc powinny być smaczne i estetycznie podane.
Brak łaknienia może być groźny, gdyż doprowadza do wyniszczenia organizmu.
Umiejętny dobór pokarmów łatwo strawnych, smacznych, o niedużej objętości i wystarczającej wartości kalorycznej ma duże znaczenie w leczeniu chorób układu krążenia.
Podawanie goryczek, jak Tincturi amara i in.
nie odnosi zwykle większego skutku.
Zwiększona podaż białka (100-150 g dziennie) może znaleźć zastosowanie tylko okresowo po chorobach wyczerpujących organizm lub po długo trwającym ubogim w białko odżywianiu, które doprowadziło do hipoproteinemii.
Białko wywiera swoiste dynamiczne działanie, wzmaga przemianę materii, ci tym samym podnosi zapotrzebowanie na tlen i stwarza dodatkową pracę dla serca.
Z mięsa powinniśmy usuwać przez gotowanie ciała wyciągowe, pobudzające układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy.
Bezpośrednią przyczyną naruszenia czynności serca są zmiany w biochemizmie pracującego mięśnia, wskutek czego dochodzi do zaburzeń, przekształcania energii chemicznej w mechaniczną: czynność serca słabnie, a wskutek tego następuje zmniejszenie szybkości obiegu krwi i zwiększenie ilości krwi krążącej.
Zwolnienie prądu krwi powoduje niewystarczający dopływ tlenu do samego mięśnia sercowego oraz do ważnych dla życia narządów (wątroba, nerki).
Wskutek niedostatecznej ilości tlenu zostaje naruszona przemiana tkankowa, gromadzą się produkty pośredniej przemiany materii, organizm się zakwasza, rezerwa alkaliczna ulega zmniejszaniu.
Przekrwienie bierne odbija się przede wszystkim na wątrobie, która obrzmiewa, a czynność jej staje się upośledzona.
Zmniejsza się zwłaszcza tworzenie glikogenu, dezaminacja i powstawanie mocznika, ulega zaburzeniu regulacja gospodarki wodnej.
Wskutek zaburzeń hydrostatycznych i zaburzeń w odżywianiu, ścian naczyń włosowatych zwiększa się ich przepuszczalność i powstają obrzęki, które z kolei utrudniają obieg krwi i limfy.
W niewydolności krążenia ulega zaburzeniu przemiana białkowa – zmniejsza się ilość ogólna białka we krwi, dochodzi do spadku wskaźnika albuminowo-globulinowego, zwiększa się we krwi ilość polipeptydów, aminokwasów, a czasem i mocznika.
Zaburzenia dotyczą również przemiany węglowodanowej, co wyraża się spłaszczeniem krzywej po obciążeniu glukozą, wzmożeniem poziomu kwasu mlekowego i pirogrenowego we krwi.
W okresie niewyrównania występują zaburzenia oksydoredukcyjne w tkankach i wzmaga się zapotrzebowanie na witaminy, zwłaszcza B1 i C
[przypisy: , , ]
[więcej w: nfzbydgoszcz, neurolog dziecięcy radom, przychodnia mswia warszawa ]