U dzieci i młodzieży odżywianych dietą ubogowęglowodanową obniża się przemiana podstawowa

U dzieci i młodzieży odżywianych dietą ubogowęglowodanową obniża się przemiana podstawowa.
Chorzy ci mają niski woltaż w elektrokardiogramie, podobnie jak po uszkodzeniu mięśnia Sercowego na tle zakaźnym.
Przy wprowadzaniu większych ilości węglowodanów zmiany te ustępują, zauważa się też zwiększony rozpad białek, zmniejsza się skłonność do kwasicy poglikemii, polepsza się tolerancja węglowodanowa, a zapotrzebowanie na tę stopniowo zmniejsza się dług Gelfanda, wychodząc z założeń fizjologii, połowa kalorii powinna iść na węglowodany, ilość tłuszczu około 60 g, reszta na białko.
Dawka powinna zabezpieczyć przyswojenie nie mniej niż 4/5 do 5/6 podań węglowodanów.
Ustalając sposób postępowania w cukrzycy należy wziąć pod uwagę wiele okoliczności: zachowanie się wagi (chorzy z normalną wagą, z niedoborem lub nadmiarem wagi), bilansu węglowodanowego, obecność powikłań.
Chorych wyniszczonych trzeba odżywić i nawodnić, muszą oni otrzymać insulinę.
Otyłym będziemy ograniczać ogólną ilość kalorii, ale głównie kosztem tłuszczów, w mniejszym stopniu białka.
Chorzy ci muszą otrzymać niezbędną ilość węglowodanów.
Pożywienie z ograniczoną ilością kalorii można polecać zwłaszcza osobom cierpiącym jednocześnie-na skazę moczanową, niewydolność krążenia, ze znacznym nadciśnieniem, miażdżycą naczyń, dusznicą bolesną.
Osoby pracujące w średnim wieku, z dostateczną wagą, bez powikłań, powinny otrzymywać 35-40 kal.
na kg wagi należnej dzieci w wieku lat 5 powinny otrzymywać 100 kal, w wieku lat 10 – 75 kal.
, w wieku lat 15 – 20 kal, na kg wagi należnej.
W razie nadmiernej wagi lub innych wskazań stosuje się dietę niskokaloryczną z zawartością około 25 kal.
na kg wagi należnej, niewielką ilość tłuszczu (np.
15-20 g masła), a reszta kalorii powinna przypadać na węglowodany.
Przy znacznej nadwadze można okresowo podawać jeszcze bardziej ograniczoną dietę, zawierającą 20-15 kal.
na kg wagi należnej.
Diety wysokowęglowodanowe zdobywają sobie coraz większą popularność.
Diety bogatowęglowodanowe zostały zalecone w ZSRR w 1943 r.
przez Ludowy Komisariat Ochrony Zdrowia do powszechnego użytku w szpitalach i lecznictwie otwartym.
Wszystkie diety stosowane w cukrzycy muszą zawierać dostateczną ilość węglowodanów.
Diet ubogo węglowodanowych nie należy stosować nigdy, niezależnie od tego, czy chory otrzymuje, czy nie otrzymuje insuliny (Węgierko).
W rozmaitych okolicznościach można w czasie leczenia stosować diety ubogokaloryczne, ale nie ubogowęglowodanowe.
Leczenie cukrzycy powinno polepszać poczucie chorych, usuwać uciążliwe objawy, podnosić zdolność do pracy, zwiększać odporność na zakażenia, zapobiegać kwasicy i innym powikłaniom
[więcej w: , , ]
[więcej w: restauracja bracka, powiekszanie ust wroclaw, ośrodek terapii uzależnień nfz ]