Unikamy pokarmów obfitujących- w cholesterol (wątroba, móżdżek, nerki, żółtka jaj)

Unikamy pokarmów obfitujących- w cholesterol (wątroba, móżdżek, nerki, żółtka jaj).
Wątroba w kamicy przerabia cholesterol na kwasy żółciowe jedynie w ilości niedostatecznej tak, że gromadzi się en w żółci i może wypadać w postaci złogów.
Przy układaniu diety należy zawsze zwrócić uwagę, czy chory jest otyły, czy wychudzony i odpowiednio do tego dostosować wartość kaloryczną pożywienia.
U osób otyłych ograniczamy ilość kalorii oraz zmniejszamy w sposób umiarkowany płyny.
Leczenie zachowawcze, dietetyczne może być zalecane w wielu przypadkach kamicy żółciowej, jako jedyna metoda lecznicza.
W wielu przypadkach choroba nie ma skłonności do postępowania i liczni nosiciele kamieni dochodzą do sędziwego wieku bez większych dolegliwości.
Na sekcjach stwierdza się często w drogach żółciowych złogi, gdy za życia nie było żadnych dolegliwości.
Jednakże, jak wynika z codziennych spostrzeżeń klinicznych i statystyk, chorzy cierpiący na kamicę żółciową narażeni są na liczne powikłania, jak ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, zatkanie przewodu żółciowego wspólnego (żółtaczka mechaniczna), zatkanie przewodu pęcherzykowego (wodniak lub ropniak pęcherzyka), uszkodzenie wątroby i trzustki i dlatego w dłużej trwającej kamicy opornej na leczenie zachowawcze, jeżeli nie ma przeciwwskazań (np.
choroby serca, nerek), należy chorym doradzać zabieg operacyjny.
Trzeba podkreślić, że śmiertelność po operacjach wykonanych w przypadkach niepowikłanych jest bardzo nieznaczna – 1 %.
Zabieg operacyjny nie zwalnia jednak chorego od zachowania pewnych przepisów dietetycznych i trybu życia.
Operacja usuwa źródło zakażenia, możliwość pewnych powikłań, ale i po operacji pozostaje wątroba chora, wymagająca odpowiedniego leczenia dietetycznego i zdrojowego.
ZAKOŃCZENIE W latach ostatnich zanotowano ogromne postępy- w leczeniu schorzeń wątroby, zwłaszcza miąższu wątroby.
Poznano zwłaszcza dokładnie rolę białka i tzw.
ciał lipotropowych.
Udowodniono, że wątroba jest wrażliwa na niedobór białka, że komórka wątroby uboga w białko staje się wrażliwa na działanie jadów.
Rozmaici badacze stwierdzili, że w miarę ubytku białek w wątrobie nagromadza się tłuszcz i zanika glikogen, wskutek czego dochodzi do zmian strukturalnych i czynnościowych.
Nagromadzenie tłuszczu powoduje upośledzenie odkładania glikogenu, utleniania, a wreszcie rozwój tkanki łącznej, marskość.
Przekonano się, że tłuszcz, aby być usunięty z wątroby – i zużyty przez ustrój, musi najpierw ulec fosforylacji.
W tym celu wątroba musi mieć odpowiednią ilość grup metylowych i kwasu fosforowego
[podobne: , , ]
[podobne: nfz bydgoszcz ekuz, ekuz bydgoszcz, poradnia endokrynologiczna dla dzieci ]