W przypadkach moczówki prostej należy dbać o dostateczny dowóz płynu

W przypadkach moczówki prostej należy dbać o dostateczny dowóz płynu.
Ograniczanie płynów jest zwykłym okrucieństwem nie wpływa wcale na polepszenie przebiegu choroby.
W diecie należy ograniczyć ilość soli i związków azotowych.
W zespole Glińskiego-Simmondśa należy podawać dietę urozmaiconą, bogato kaloryczną z dostateczną ilością pełnowartościowego białka, zespołu witaminy B i kwasu askorbinowego.
ODŻYWIANIE W CHOROBACH PRZEMIANY MATERII A.
CUKRZYCA (DIABETES MELLITUS) OKREŚLENIE Pomimo wielkich postępów w dziedzinie kliniki, fizjologii patologicznej i biochemii ścisłe zdefiniowanie cukrzycy w obecnym stanie wiedzy jest trudne.
Cukrzyca nie stanowi właściwie określonej jednostki chorobowej, ale raczej jest zespołem chorobowym o przewlekłym przebiegu, wielce złożonej i różnorodnej patogenezie.
Zespół ten powstaje, jako następstwo rozmaitych zmian w ustroju, wiodących do zaburzeń przemiany materii, których głównym przejawem jest trwałe przecukrzenie krwi i moczu.
W przebiegu cukrzycy dochodzi do zachwiania równowagi pomiędzy procesami glikogenosyntezy, glikogenolizy i spalania cukru w tkankach.
Cukrzyca cechuje się ogromną różnorodnością postaci klinicznych i różną dynamiką przebiegu.
Istnieją rozmaite odmiany cukrzycy, że tylko wspomnę o diabete maigre i diabete qras autorów francuskich, cukrzycy w przebiegu zespołu Cushinga, akromegalii, w pheochromocytoma, w przebiegu duioete broneee.
Wszystkie te formy łączy przecukrzenie krwi i moczu, ale mechanizm zmian i zachodzące przemiany biochemiczne są z pewnością odmienne.
Wskazuje na to zarówno przebieg kliniczny, jak różnorodna wrażliwość na insulinę oraz leczenie dietą.
Cukrzyca jest chorobą częstą, w obecnej chwili stwierdza się wzrost zapadalności na cukrzycę, szczególnie w U.
S.
A.
, Francji, Belgii, Kanadzie itd.
W naszym kraju ilość chorych na cukrzycę jest znaczna.
Dawniej sądzono, że cukrzyca występuje głównie wśród ludzi bogatych, pochodzących z warstw posiadających (morbus dominorum).
Kogan Jasnyj wykazał bezpodstawność tych poglądów.
Więcej przypadków cukrzycy stwierdzanych u ludzi bogatych w dawnych statystykach było wynikiem tego, że warstwy ubogie pozbawione były pomocy lekarskiej.
Etiologia cukrzycy mimo niewątpliwych postępów nauki w tej dziedzinie nie jest jeszcze znaną bez niedomówień.
W obecnym stanie wiedzy lekarskiej uważamy cukrzycę za chorobę przemiany materii, u której podstaw leżą zaburzenia w czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego (nie tylko trzustki), układu nerwowego wegetatywnego oraz ośrodkowego, ważną rolę gra też wątroba i układ enzymatyczny tkanek
[więcej w: , , ]
[podobne: restauracja bracka, powiekszanie ust wroclaw, ośrodek terapii uzależnień nfz ]