W tych przypadkach trzeba podawać duże ilości glukozy dożylnie

W tych przypadkach trzeba podawać duże ilości glukozy dożylnie, aby zwalczyć rozwijającą się hipoglikemię.
Glikogen może powstać nie tylko z węglowodanów, ale także z niektórych aminokwasów, z kwasów tłuszczowych, z kwasu mlekowego i pirogronowego.
To powstawanie glikogenu ze związków nienależących do cukrów zwie się glikoneogenezą.
W Okresie głodu białka tkankowe mogą być zużyte do produkcji węglowodanów.
Zawartość glikogenu w wątrobie wynosi normalnie około 6 proc.
, poziom ten zmienia się pod wpływem działania układu dokrewnego.
Wątroba gra niezmiernie ważną rolę w przemianie białek, tu powstają rozmaite gatunki: albuminy, globuliny, fibrynogen.
Meek spostrzegł, że po wyłączeniu wątroby z normalnego krążenia za pomocą przetoki Ecka nie następowała odnowa fibrynogenu we krwi, wiemy też, że po wycięciu wątroby zawartość fibrynogenu w surowicy krwi spada.
Rozmaici autorzy dowiedli wprawdzie, że niewielkie ilości fibrynogenu mogą powstawać i w innych narządach (jelita, szpik), jednakże głównym producentem jego jest wątroba.
Globuliny powstają w układzie siateczkowo-śródbłonkowym, a więc i poza wątrobą tak, że poziom ich w krwi nie jest zależny w tak wysokim, stopniu od działalności wątroby, albuminy powstają natomiast tylko w wątrobie.
Jak wynika z badań Whipplea w roku.
1942, wątroba ma dosyć znaczne rezerwy białkowe, które są uruchamiane w okresie głodzenia.
W okresie głodzenia wątroba traci znacznie więcej białek niż inne narządy wewnętrzne.
W wątrobie zachodzi również intensywna przeróbka ciał tłuszczowych, wątroba bogata jest w fosfatydy i nienasycone kwasy tłuszczowe, z tych ostatnich pochodzą prawdopodobnie cholesterol i kwasy żółciowe.
Wątroba reguluje poziom cholesterolu we krwi, od działalności wątroby zależy zwłaszcza poziom we krwi estrów cholesterolu.
Już w roku 1918 Feigl doniósł, że ilość estrów cholesterolu zmniejsza się w ostrych miąższowych schorzeniach wątroby, następnie Epstein stwierdził spadek poziomu cholesterolu u chorych z rozlanymi zmianami miąższowymi.
W piśmiennictwie naszym sprawę zachowania się estrów cholesterolu w niedomodze wątrobowej omówił szczegółowo Marian Górski w pracy wykonanej jeszcze w roku 1939.
Praca z powodu wybuchu drugiej wojny światowej została ogłoszona dopiero w roku 1946 (nakładem Pol.
Akad.
Um.
).
Sole kwasów żółciowych powstają tylko w wątrobie, związki te znikają z płynów ustrojowych po usunięciu wątroby.
Sole kwasów żółciowych są pochodnymi cholanu.
Należy podkreślić, że rozmaite związki o wielkim znaczeniu fizjologicznym i biologicznym mają budowę chemiczną, która wskazuje na ich związek z cholanem
[podobne: , , ]
[przypisy: nfz bydgoszcz ekuz, ekuz bydgoszcz, poradnia endokrynologiczna dla dzieci ]