We krwi obniża się poziom albumin i fibrynogenu

We krwi obniża się poziom albumin i fibrynogenu, czas protrombinowy jest przedłużony.
Leczenie ostrego żółtego zaniku wątroby jest zadaniem trudnym.
Podawanie plazmy i aminokwasów dożylnie nie przynosi poprawy, gdyż w tym okresie komórki wątroby nie mogą ich zużytkować.
Jeżeli chory może jeszcze jeść, to podajemy dietę obfitującą, w węglowodany (500 g) i białko (100 g), jeżeli odżywianie doustne jest niemożliwe, to podajemy dożylnie 300 g glukozy w postaci 10 % roztworu.
Podajemy też witaminę Bi 50-iDO mg dziennie domięśniowo oraz do 500 mg kwasu nikotynowego doustnie, metioninę 5,0 g doustnie, domięśniowo wyciągi z wątroby, witaminę K (2-4 mg).
Niektórzy zalecają aureomycynę (jeżeli zanik następuje na tle zakażenia wirusowego) oraz witaminę E.
4.
MARSKOŚĆ WĄTROBY (CIRRHOSIS HEP ATIS) Marskość wątroby może być spowodowana długotrwałym zatkaniem dróg żółciowych, wskutek ciężko przebiegającego miąższowego zapalenia wątroby, zatruciem arsenem, chloroformem.
Dawniej przypuszczano, że bardzo ważnym czynnikiem jest alkohol etylowy, dzisiaj poglądy nasze uległy zmianie.
Wiemy obecnie z doświadczeń na zwierzętach, ze sam alkohol marskości nie powoduje, musi on działać synergicznie z innymi czynnikami.
Alkohol natomiast pogarsza wchłanianie pokarmów, a dieta alkoholików jest często uboga w zasadnicze składniki odżywcze.
Marskość występuje często u osób, które nie piją alkoholu.
Rozmaite badania wykazały, że sposób odżywiania wpływa na stopień wrażliwości wątroby na rozmaite czynniki szkodliwe.
Apie i Alford w 1914 r.
oraz Davis i Whipple w 1919 spostrzegli, że zwierzęta laboratoryjne są rozmaicie wrażliwe na zatrucie chloroformem zależnie od tego, jaką im podajemy dietę.
W 1935 r.
Weichselbaum spostrzegł, że dieta uboga w białko powoduje u zwierząt laboratoryjnych śmierć, a na sekcji stwierdza się marskość wątroby.
Liuie, Daft i SebreLL wywołali marskość wątroby u szczurów, których pożywienie było ubogie w białko (4-10 %) i w aminokwasy zawierające siarkę.
Spostrzeżono również, że nacieczenie tłuszczowe poprzedza stan marskości, a stłuszczeniu temu zapobiegają tzw.
ciała lipotropowe (Hershey i Soskin).
Do ciał tych należy między innymi cholina i metionina, związki te dostarczaj grup metylowych – CH3, bez których organizm nie może budować zdolnych do przeniesienia z wątroby fosfolipidów.
W braku związków lipotropowych tłuszcz gromadzi się w wątrobie i uszkadza ją, dochodzi do anoksemii i uszkodzenia przemian w komórce wątrobowej.
Himsworth uważa, że dla zapobiegania marskości wątroby potrzebna jest też grupa sulfhydrylowa Metionina zawiera zarówno grupy metylowe, jak i grupę sulfhydrylową
[więcej w: , , ]
[więcej w: nfz bydgoszcz ekuz, ekuz bydgoszcz, poradnia endokrynologiczna dla dzieci ]