Węglowodany podajemy w postaci chleba, kasz, kluseczek, ale nie, jako słodycze, które szybko sycą i odbierają apetyt.

W chorobie Biermera należy podawać chude mięso (np.
wołowe), aby dostarczyć białka, na budowę krwinek, jaja (1-2 dziennie), 300-400 g jarzyn i około 500, g owoców.
Węglowodany podajemy w postaci chleba, kasz, kluseczek, ale nie, jako słodycze, które szybko sycą i odbierają apetyt.
Tłuszcze ograniczamy do 40-50 g na dobę, płyny należy ograniczyć do 800-1000 ml, alkohol wyłączamy, posiłki podajemy 5-6 razy dziennie.
W razie wystąpienia biegunek zmniejszamy w diecie ilość owoców, a jarzyny podajemy w postaci przetartej.
Zawsze należy podawać kwas solny, korzystnie działa też podawanie zaczynów trzustkowych, których ilość jest w tych przypadkach prawie zawsze zmniejszona.
Żelazo podajemy wówczas, gdy ilość krwinek czerwonych rośnie szybciej niż hemoglobina.
W początkowym okresie leczenia nie jest to zwykle potrzebne, gdyż ustrój zawiera dostateczną ilość żelaza, a nawet jego poziom w surowicy krwi jest podwyższony.
Niekiedy jednak widzimy, że po podaniu wyciągów wątroby lub witaminy B12 liczba krwinek czerwonych szybko się zwiększa po osiągnięciu pewnego poziomu nie ulega dalszej poprawie.
W tych przypadkach ustrój wyczerpał swoje rezerwy żelaza i dopiero podanie tego pierwiastka umożliwia dalszą poprawę obrazu krwi.
Jeśli liczba krwinek czerwonych jest mniejsza niż 2500000, leczenie należy rozpocząć od przetoczenia krwi.
Niedokrwistość nadbarwliwą spotykamy też w sprue, w niedokrwistości rzekomo złośliwej ciężarnych, w organicznych schorzeniach przewodu pokarmowego (rak, zwężenie jelit), u dzieci karmionych prawie wyłącznie mlekiem kozim.
III.
INNE CHOROBY KRWI 1.
Białaczki nie ulegają polepszeniu pod wpływem leczenia dietą, sposób odżywiania należy dostosować do stanu przewodu pokarmowego, 2.
W ziarnicy złośliwej (według Hqffa) korzystnie działa dieta złożona z soków owocowych i jarzynowych, nie leczy ona jednak oczywiście tej ciężkiej choroby.
3.
W roku 1936 Herzog wykazał, że czerwienica oddziałuje pomyślnie na stosowanie diety ubogiej w białko.
W czerwienicy mamy nadczynność układu czerwonokrwinkowego, zwiększeniu ulega ilość erytrocytów i hemoglobiny, to nadmierne wytwarzanie krwi można ograniczyć za pomocą diety małobiałkowej, przy czym przede wszystkim ogranicza się białko zwierzęce, zawierające czynniki przeciwanemiczny zewnętrzny, wyłączamy też drożdże (nawet w pieczywie).
Podajemy dietę węglowodanowo-tłuszczową w ciągu.
6-8 tygodni.
Mięsa nie podaje się w ogóle, mleko i jaja w bardzo ograniczonej ilości.
Po uzyskaniu polepszenia dietę można nieco rozszerzyć (0,50 litra mleka, 100 g twarogu, 200 g ryby, 2 razy tygodniowo 150 g cielęciny – cyt
[patrz też: , , ]
[patrz też: restauracja bracka, powiekszanie ust wroclaw, ośrodek terapii uzależnień nfz ]