Wielki znawca cukrzycy Nłunyn

Wielki znawca cukrzycy Nłunyn widział zaledwie 1 przypadek.
W całej literaturze lekarskiej Offergeld do roku 1909 naliczył zaledwie 64 przypadki (cyt.
według Leschkego).
Cukrzyca wpływa szkodliwie na jajniki, w których dochodzi do zaniku pęcherzyków Graara.
Często też występują nieżyty pochwy i macicy, co utrudnia zapłodnienie.
Zanik pęcherzyków Graafa zależy pewnie od niedostatecznej ilości ciał gonadotropowych.
W erze przedinsulinowej ciąża była ciężkim powikłaniem cukrzycy, a śmiertelność dochodziła do 50,%.
W ciąży powikłanej cukrzycą stwierdza się zmniejszoną odporność na zakażenie połogowe, skłonność do rozwoju wielowodzia, nadmierną wagę płodu.
Nadmierna waga płodu zależy od hiperglikemii we krwi, matki.
Płód otrzymuje więcej cukru niż normalnie i węglowodany ulegają zamianie na glikogen i tłuszcz.
Często stwierdza się też w tych przypadkach nadczynność aparatu wysepkowego płodu.
Cukrzyca jest groźna dla matki, ale znacznie groźniejsza dla płodu.
Śmiertelność płodów według niektórych statystyk dochodzi do 60%.
Wielu autorów zaleca wczesne rozwiązanie między 37-38 tygodniem ciąży, co ma zapobiegać często spotykanym w cukrzycy późnym zgonom wewnątrzmacicznym.
Na początku ciąży i w okresie połogu cukrzyca ulega zwykle pogorszeniu, a polepsza się pod koniec ciąży, kiedy rozwinięty aparat wysepkowy trzustki płodu może już częściowo zastąpić trzustkę matki.
W ciąży następuje zwykle pogorszenie cukrzycy, gdyż nadczynna w tym okresie przysadka oddziaływa ujemnie na tolerancję węglowodanową.
W czasie ciąży w pierwszych 3 miesiącach występują często mdłości i wymioty oraz brak łaknienia, co usposabia do występowania kwasicy.
W tych przypadkach należy często podawać pokarmy oraz stosować małe dawki insuliny krystalicznej.
Zapotrzebowanie na insulinę w pierwszych 3 miesiącach ciąży zwykle wzrasta.
W okresie od 4 do 6 miesiąca nie występują zwykle większe zaburzenia, i tolerancja na węglowodany i zapotrzebowanie na insulinę nie ulegają zwykle większym zmianom.
Natomiast od 7 miesiąca wzrasta przemiana materii, a z nią i zapotrzebowanie na insulinę.
W drugiej połowie ciąży należy średnio podawać.
35-40 kal.
na kg wagi należnej, w tym 3-4 g węglowodanów i 2 g białka na kg wagi należnej.
Dodatkowo należy podać wapń, witaminę A, zespół witaminy B, witaminy C i D, przed rozwiązaniem witaminę K.
W ostatnich 3 miesiącach ciąży (jak doradzają niektórzy autorzy) należy miernie ograniczyć podaż kaloryczną, aby uniknąć nadmiernego rozwoju płodu.
CUKRZYCA A ZABIEGI OPERACYJNE Chorzy na cukrzycę nieraz wymagają zabiegów operacyjnych
[przypisy: , , ]
[podobne: laryngolog poznań nfz, obrażenia po wypadku samochodowym, ułożenia rtg ]