Zaparcie może być spowodowane przez rozmaite czynniki mechaniczne

Zaparcie może być spowodowane przez rozmaite czynniki mechaniczne, toksyczne, wpływy hormonalne, nerwowe.
Duże guzy w miednicy małej, rak jelita grubego, zwężenie jelit wskutek owrzodzeń mogą być przyczyną uporczywego zaparcia.
Zatrucie jadem kiełbasianym poraża układ nerwowo-mięśniowy jelit i sprowadza uporczywe zaparcie, oporne na działanie diety i środków przeczyszczających.
Znane są zaparcia w niedoczynności tarczycy, w awitaminozie B1, w znacznej nadkwaśności, w kamicy żółciowej.
Zaparcie stolca bywa dość często spowodowane czynnikami odruchowymi.
Stany takie widujemy np.
w zaburzeniach pęcherzyka żółciowego, w kamicy nerkowej, w okresie zaostrzeń wrzodu żołądka i dwunastnicy.
Dopóki trwa sprawa czynna, dopóty utrzymuje się zaparcie.
Najczęstszą jednak niewątpliwie przyczyną opóźnionego opróżniania się jelit z mas kałowych jest tzw.
nawykowe zaparcie stolca, powstające na tle czynnościowym.
W okresie nawykowego zaparcia stolca możemy wyodrębnić 3 postacie: 1) postać hipokinetyczną; 2) kurczową (dyskinetyczną); 3) mieszaną (atoniczno-kurczową).
Zaparcie typu hipokinetycznego (atonicznego) cechuje się zmniejszeniem napięcia mięśniówki jelita grubego, osłabieniem perystaltyki i rzadkim występowaniem ruchów perystaltycznych.
Zaparcie typu kurczowego, spastycznego jest to czynnościowe cierpienie okrężnicy, charakteryzujące się kurczowym stanem mięśniówki.
Najczęściej stwierdza się jednakże postacie mieszane, atoniczne i kurczowe.
W wypadkach tych dochodzi do zaburzeń, w koordynacji pracy poszczególnych części okrężnicy.
W zaparciu typu atonicznego nawet prawidłowe bodźce nie powodują dostatecznie silnego ruchu robaczkowego, wskutek czego masy kałowe zalegają długo w jelicie grubym, tu zostają nadmiernie zagęszczone, stolce są oddawane rzadko, z trudem, w postaci dużych kawałów.
W zaparciu tego typu należy pobudzić ruch jelit stosując bodźce termiczne, chemiczne i mechaniczne.
Zimne napoje, zwłaszcza podane na czczo, pobudzają perystaltykę jelit, gdyż szybko opuszczają żołądek i nieogrzane przechodzą bezpośrednio do jelit.
Bardzo ważną rolę w pobudzaniu ruchu robaczkowego jelit grają wpływy mechaniczne – zasadniczą rolę gra tu objętość masy pokarmowej.
Objętość mas kałowych zależna jest natomiast od zawartości związków, które nie ulegają strawieniu (błonnik, hemiceluloza, ciała pektynowe).
Pożywienie obfitujące w pokarmy wsysające się w jelicie cienkim prawie bez reszty (cukier, ryż, drobne kasze, mięso) sprzyjają powstawaniu zaparcia.
Pewne składniki chemiczne zawarte w pokarmach, jak kwasy organiczne (kwas mlekowy i cytrynowy, kwasy tłuszczowe) sole mineralne, dwutlenek węgla przyśpieszają i zwiększaj ą ruchy robaczkowe, jelit
[hasła pokrewne: , , ]
[podobne: restauracja bracka, powiekszanie ust wroclaw, ośrodek terapii uzależnień nfz ]