Zasadniczej przyczyny zaburzeń wagi ciała

Zasadniczej przyczyny zaburzeń wagi ciała, podobnie jak zaburzeń ciepłoty, należy szukać w układzie nerwowym ośrodkowym i wegetatywnym.
Zaburzenia leżące na obwodzie w gruczołach wydzielania wewnętrznego, w narządach wewnętrznych (np.
w wątrobie), w tkankach mogą przyczyniać się do powstawania otyłości i powodować wtórne zakłócenie regulacji ośrodkowej.
Według badań Bykowa i jego szkoły metabolizm tkanek może ulegać zmianom pod wpływem impulsów nerwowych.
Bykow w swej znanej książce Kora mózgowa i narządy wewnętrzne pisze: Intensywność zużycia energii może być regulowana impulsami powstającymi w korze mózgowej wielkość strat energii zależy nie tylko od stopnia spoczynku (lub czynności) mięśnia i nie tylko od temperatury i odżywiania, ale także w znacznej mierze od wpływów nerwowych z kory mózgowej.
Badania Olnjanskiej (w latach 1932-37) dowiodły, że bodźce korowe mogą zmieniać wielkość podstawowej przemiany materii na długie okresy czasu (cyt.
według Bykowa).
Układ nerwowy wpływa na natężenie procesów przemiany materii zapewne za pośrednictwem enzymów komórkowych – oksydaz i lipaz.
Należy zapobiegać rozwojowi otyłości, gdyż obciąża ona układ krążenia, sprzyja powstawaniu nadciśnienia tętniczego i miażdżycy naczyń oraz kamicy żółciowej.
Cukrzyca występuje daleko częściej u otyłych.
Joslin nazywa otyłość otwartymi drzwiami do cukrzycy.
Osoby otyłe są mniej odporne na choroby zakaźne i zabiegi chirurgiczne.
Otyli szybko się męczą, pocą, a regulacja cieplna jest zaburzona.
Znaczny wzrost wagi staje się z czasem przyczyną ograniczenia sprawności i powodem utrapienia tych chorych.
Ebstein podzielił otyłych na trzy grupy: 1) którzy wyglądem swym budzą zazdrość; 2) którzy budzą śmiech); 3) którzy wywołują współczucie.
Leczenie otyłości musi być prowadzone rozsądnie, po gruntownym klinicznym badaniu, opartym na koniecznych badaniach pracownianych.
Musimy zawsze pilnie uważać, czy otyłość nie jest powikłana innym schorzeniem, które zmniejsza odporność ustroju, i odpowiednio dostosować leczenie dietetyczne i program ćwiczeń fizycznych, aby nie stawiać osłabionemu osobnikowi zbyt dużych wymagań.
Zanim przystąpimy do leczenia, należy również ustalić typ otyłości, udział czynników zewnątrzpochodnych i wewnątrzpochodnych i ich wzajemne ustosunkowanie się.
U jednych chorych nadwaga zależy od nadmiernego dowozu pokarmów, w tych przypadkach powstaje dodatni bilans energetyczny i nie mamy poważniejszych zaburzeń w spalaniu i zużytkowaniu pokarmów.
Przez rozsądne ograniczenie pokarmów i umiarkowane dawkowanie ćwiczeń fizycznych nadwaga zostaje usunięta
[podobne: , , ]
[więcej w: pojemnik na odpady medyczne, powiekszanie ust szklanka, u ginekologa badanie ]